Statut

W załączniku aktualny Statut Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego.

Statut zarejestrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w Sądzie Okręgowym w Katowicach