Korty

Stowarzyszenie ma pod swoją opieką 2 korty tenisowe o nawierzchni z mączki ceglanej.

Korty zlokalizowane są niedaleko centrum Jaworzna w / lokalizacji:

Korty "Victoria" (2 korty) – w trakcie modernizacji