Turniej o Puchar Wiosny – Wyniki

W dniach 26-27.04.2014 Jaworznickie Towarzystwo Tenisowe zorganizowało na kortach tenisowych Stadionu Miejskiego przy ul. Krakowska 8 Tenisowy Turniej Wiosny. Do zawodów zgłosiły się 4 Kobiety i 12-stu mężczyzn. Zawody miały rozpocząć się w sobotę 26.04 2014 , lecz ze względu na niesprzyjającą aurę zawody przeniesiono na niedzielę 27.04.2014 .

Od godzin rannych , po przeprowadzeniu losowania par w kategorii Open mężczyzn rozpoczęto pojedynki [mężczyżni rywalizowali systemem pucharowym ] , kobiety grały każda z każdą. Zacięte pojedynki trwały w obu kategoriach do póżnych godzin popołudniowych.

W grupie kobiet :

1. miejsce Bielanin Anna

2. miejsce Fryc Agnieszka

3. miejsce Kowalczyk Aleksandra

4. miejsce Żurowska Zuzanna

Kobiety za pierwsze 3 miejsca otrzymały puchary , a za 4-te miejsce wręczono pamiątkową statuetkę .

W grupie mężczyzn :

1. miejsce Senderowski Jakub

2. miejsce Cwalina Daniel

3. miejsce Sierakowski Daniel

Zawodnicy w kategorii mężczyz otrzymali puchary , puchary uczestnikom zawodów wręczył Prezes Jaworznickiego Towarzystwa 

Tenisowego Piotr Michacz .