GRAND PRIX JAWORZNA – TURNIEJ I – 28-29.05.2016

Wyniki turnieju
1 miejsce – Urbańczyk Łukasz
2 miejsce – Błaszczyk Ryszard
3-4 miejsce – Sierakowski Daniel, Natonek Józef

Klasyfikacja po I turnieju:

PUNKTACJA GP2016 – GRA POJEDYNCZA

PUNKTACJA GP2016 – GRA PODWOJNA