Walne Zebranie 2016

W dniu 17 czerwca 2016 odbyło się na terenie kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej 8 odbyło się posiedzenie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania JTT. Zgromadzenie odbyło się drugim wyznaczonym terminie tj. 17-06-2011 godzina 18:00.

Głównym punktem Walnego Zebrania było przedstawienie Sprawozdania finansowego za rok 2015. Walne Zebranie jednogłośnie  przyjęło Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego za rok 2015.

Drugą cześć obrad dotyczącą wyboru Zarządu Stowarzyszenia na kolejna kadencję oraz odpowiednich Komisji przeniosiono na następne posiedzenie.

Zawiadomienie o Walnym 2016