Walne Zebranie 21-06-2014

Zawiadomienie o Walnym 2014.06.21
Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego zgodnie z § 19 pkt.1 statutu JTT, zwołuje posiedzenie Walnego Sprawozdawczego Zebrania na dzień 21 czerwca 2014 roku, które odbędzie się na terenie kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej 8.
Pierwszy termin Walnego Zebrania Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala na godzinę 13.00 w dniu 21 czerwca 2014 roku.
Zgodnie z § 18 pkt. 7 statutu JTT Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala termin drugiego Walnego Zebrania na godzinę 14.00 w dniu 21 czerwca 2013 roku.