Walne Zgromadzenie JTT

Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego zgodnie z § 19 pkt.1 statutu JTT, zwołuje posiedzenie Walnego Sprawozdawczego Zebrania na dzień 28 czerwca 2020 roku, które odbędzie się ul. Krakusa 8, Jaworzno (ze względu na COVID-19 lokalizacja może się zmienić co zostanie przekazane członkom). Pierwszy termin Walnego Zebrania Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala na godzinę 17:00 w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Zawiadomienie-o-Walnym-2020