Walne Zgromadzenie JTT

Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego zgodnie z § 19 pkt.1 statutu JTT, zwołuje
posiedzenie Walnego Sprawozdawczego Zebrania na dzień 28 czerwca 2019 roku, które odbędzie się
na terenie kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej 8. Pierwszy termin Walnego Zebrania
Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala na godzinę 17:00 w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Zawiadomienie o Walnym 2019