Ważna Informacja

Gra deblowa przeniesiona jutro na godz. 10.00