Wpłaty członkowskie 2013

Prosimy o dokonywanie wpłat za rok 2013. Pieniądze potrzebne na zakup nowej mączki !!! 
Wpłaty za pierwsze półrocze do 30.04.2013
Informacje w dziale JTT -> Członkostwo

Proszę w miarę możliwości o wpłatę za cały rok 2013