Zawiadomienie o Walnym Zebraniu – 22.06.2013 – godz 17:00

Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego zgodnie z § 19 pkt.1 statutu JTT, zwołuje posiedzenie Walnego Zebrania na dzień 22 czerwca 2013 roku, które odbędzie się na terenie kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej 8. Pierwszy termin Walnego Zebrania Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala na godzinę 17.00 w dniu 22 czerwca 2013 roku.  
Zgodnie z § 18 pkt. 7 statutu JTT Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala termin drugiego Walnego Zebrania na godzinę 18.00 w dniu 22 czerwca 2013 roku.

Zawiadomienie o Walnym 2013.06.22 17.00