ZAWIADOMIENIE

Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego zgodnie z § 19 pkt.1 statutu JTT, zwołuje posiedzenie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania na dzień 19 maja 2012 roku, które odbędzie się na terenie kortów tenisowych przy ul. Krakowskiej 8. Pierwszy termin Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala na godzinę 17.00 w dniu 19 maja 2012 roku. Zgodnie z § 18 pkt. 7 statutu JTT Zarząd Jaworznickiego Towarzystwa Tenisowego ustala termin drugiego Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania na godzinę godzinę 18.00 w dniu 19 maja 2012 roku. W zebraniu czynny głos wyborczy mają członkowie którzy mają na bieżąco opłacone składki do pierwszego półrocza 2012 roku. Porządek obrad w załączniku.

http://www.jtt.jaworzno.pl/wp-content/uploads/2012/05/Zawiadomienie-o-Walnym-2012.05.19-17.00.pdf